دانشجویان عزیز میتوانند هاست مورد نظر خود را با کیفیت خوب و آلی بلکه با هزینه های پایینتر به دست آورند

لطفا از بین یکی از سرویسهای زیر یکی را انتخاب کنید

 

 

 

100MB: برنزی - فضا 100 MB

سرویس شماره 1

فرم
موجود ماهانه, 3 ماهه, 6 ماهه, 1 سال, 2 سال و 3 سال

اگر مایل به سفارش بیشتر از تمدید 3 سال هستید. با پشتیبانی بخش فروش در تماص باشید. حداکثر سفارش پنج سال میباشد

هاست میزبانی

پهنای باند نامحدود

کنترل پنل Cpanel

تحویل آنی

Email نامحدود

FTP نامحدود

Mysql نا محدود

addon domain نامحدود

park domain نامحدود

ساب دامین نامحدود

بقیه امکانات نامحدود

سفارش هم اکنون

200MB: نقره ای - فضا 200 MB

سرویس شماره 2

فرم
موجود ماهانه, 3 ماهه, 6 ماهه, 1 سال, 2 سال و 3 سال

اگر مایل به سفارش بیشتر از تمدید 3 سال هستید. با پشتیبانی بخش فروش در تماص باشید. حداکثر سفارش پنج سال میباشد

پهنای باند نامحدود

کنترل پنل Cpanel

تحویل آنی

Email نامحدود

FTP نامحدود

Mysql نا محدود

addon domain نامحدود

park domain نامحدود

ساب دامین نامحدود

بقیه امکانات نامحدود

سفارش هم اکنون

500MB: طلایی - فضا 500 MB

سرویس شماره 3

فرم
موجود ماهانه, 3 ماهه, 6 ماهه, 1 سال, 2 سال و 3 سال

اگر مایل به سفارش بیشتر از تمدید 3 سال هستید. با پشتیبانی بخش فروش در تماص باشید. حداکثر سفارش پنج سال میباشد

پهنای باند نامحدود

کنترل پنل Cpanel

تحویل آنی

Email نامحدود

FTP نامحدود

Mysql نا محدود

addon domain نامحدود

park domain نامحدود

ساب دامین نامحدود

بقیه امکانات نامحدود

سفارش هم اکنون

© 2014 Alaska Hosting. All rights reserved.