1336 تومان ماهانه

100MB: برنزی - فضا 100 MB

هاست میزبانی

پهنای باند نامحدود

کنترل پنل Cpanel

تحویل آنی

Email نامحدود

FTP نامحدود

Mysql نا محدود

addon domain نامحدود

park domain نامحدود

ساب دامین نامحدود

بقیه امکانات نامحدود

خرید
1,534 تومان ماهانه Select

200MB: نقره ای - فضا 200 MB

پهنای باند نامحدود

کنترل پنل Cpanel

تحویل آنی

Email نامحدود

FTP نامحدود

Mysql نا محدود

addon domain نامحدود

park domain نامحدود

ساب دامین نامحدود

بقیه امکانات نامحدود

خرید
2327 تومان ماهانه

500MB: طلایی - فضا 500 MB

پهنای باند نامحدود

کنترل پنل Cpanel

تحویل آنی

Email نامحدود

FTP نامحدود

Mysql نا محدود

addon domain نامحدود

park domain نامحدود

ساب دامین نامحدود

بقیه امکانات نامحدود

خرید

© 2014 Alaska Hosting. All rights reserved.