این نوع از هاستها مخصوص سایتهایی هستند که پر بازدید بوده و نیاز به منابع اختصاصی دارند. هاست اختصاصی با منابع اختصاصی هاردهای ssd مناسب وبسایتهای شماست

این هاستها 3 روز دارای برگشت وجح به حساب بانکی یا پنل کاربری در سایت میباشند: طبق قوانین اگر قتعی شدید و زیادی داشت و یا راضی نبودید میتوانید از طریق تیکتینگ موجود در سایت اعلام کنید تا بررسی گردد و برگشت انجام گردد.

هاست اختصاصی 1000MB

فضا
1000MB NVMe
2GB
RAM
1Core
CPU
پهناي باند
نامحدود
اكانت ايميل
نامحدود
ftp اكانت
نامحدود
ادد دامین
نامحدود
ساب دامين
نامحدود
پارك دامين
نامحدود
ديتابيس
نامحدود
آپ تايم
99.99%
كنترل پنل
cPanel
سیستم عامل
CluodLinux
وب سرور
Lite Speed
PHP
4.4-7.2
نصب خودکار مدیریت محتوا
Softaculous
SSL رایگان
دارد
بک آپ هفتگی
دارد

هاست اختصاصی 200MB

فضا
200MBاختصاصی
2GB
RAM
1Core
CPU
پهناي باند
نامحدود
اكانت ايميل
نامحدود
ftp اكانت
نامحدود
ادد دامین
1
ساب دامين
نامحدود
پارك دامين
نامحدود
ديتابيس
نامحدود
آپ تايم
99.99%
كنترل پنل
cPanel
سیستم عامل
CluodLinux
وب سرور
Lite Speed
PHP
4.4-7.2
نصب خودکار مدیریت محتوا
Softaculous
SSL رایگان
دارد
بک آپ هفتگی
دارد

هاست اختصاصی 500MB

فضا
500MB NVMe
2GB
RAM
1Core
CPU
پهناي باند
نامحدود
اكانت ايميل
نامحدود
ftp اكانت
نامحدود
ادد دامین
نامحدود
ساب دامين
نامحدود
پارك دامين
نامحدود
ديتابيس
نامحدود
آپ تايم
99.99%
كنترل پنل
cPanel
سیستم عامل
CluodLinux
وب سرور
Lite Speed
PHP
4.4-7.2
نصب خودکار مدیریت محتوا
Softaculous
SSL رایگان
دارد
بک آپ هفتگی
دارد

هاست اختصاصی 100MB

فضا
100MBاختصاصی
2GB
RAM
1Core
CPU
پهناي باند
نامحدود
اكانت ايميل
نامحدود
ftp اكانت
نامحدود
ادد دامین
1
ساب دامين
نامحدود
پارك دامين
نامحدود
ديتابيس
نامحدود
آپ تايم
99.99%
كنترل پنل
cPanel
سیستم عامل
CluodLinux
وب سرور
Lite Speed
PHP
4.4-7.2
نصب خودکار مدیریت محتوا
Softaculous
SSL رایگان
دارد
بک آپ هفتگی
دارد

هاست اختصاصی 50MB

فضا
50MBاختصاصی
2GB
RAM
1Core
CPU
پهناي باند
نامحدود
اكانت ايميل
نامحدود
ftp اكانت
نامحدود
ادد دامین
ساب دامين
3
پارك دامين
نامحدود
ديتابيس
1
آپ تايم
99.99%
كنترل پنل
cPanel
سیستم عامل
CluodLinux
وب سرور
Lite Speed
PHP
4.4-7.2
نصب خودکار مدیریت محتوا
Softaculous
SSL رایگان
دارد
بک آپ هفتگی
دارد

هاست اختصاصی 2000MB

فضا
2000MB NVMe
2GB
RAM
1Core
CPU
پهناي باند
نامحدود
اكانت ايميل
نامحدود
ftp اكانت
نامحدود
ادد دامین
نامحدود
ساب دامين
نامحدود
پارك دامين
نامحدود
ديتابيس
نامحدود
آپ تايم
99.99%
كنترل پنل
cPanel
سیستم عامل
CluodLinux
وب سرور
Lite Speed
PHP
4.4-7.2
نصب خودکار مدیریت محتوا
Softaculous
SSL رایگان
دارد
بک آپ هفتگی
دارد

هاست اختصاصی 3000MB

فضا
3000MB NVMe
2GB
RAM
1Core
CPU
پهناي باند
نامحدود
اكانت ايميل
نامحدود
ftp اكانت
نامحدود
ادد دامین
نامحدود
ساب دامين
نامحدود
پارك دامين
نامحدود
ديتابيس
نامحدود
آپ تايم
99.99%
كنترل پنل
cPanel
سیستم عامل
CluodLinux
وب سرور
Lite Speed
PHP
4.4-7.2
نصب خودکار مدیریت محتوا
Softaculous
SSL رایگان
دارد
بک آپ هفتگی
دارد

هاست اختصاصی 4000MB

فضا
4000MB NVMe
2GB
RAM
1Core
CPU
پهناي باند
نامحدود
اكانت ايميل
نامحدود
ftp اكانت
نامحدود
ادد دامین
نامحدود
ساب دامين
نامحدود
پارك دامين
نامحدود
ديتابيس
نامحدود
آپ تايم
99.99%
كنترل پنل
cPanel
سیستم عامل
CluodLinux
وب سرور
Lite Speed
PHP
4.4-7.2
نصب خودکار مدیریت محتوا
Softaculous
SSL رایگان
دارد
بک آپ هفتگی
دارد